EXPOMIN 2020 SANTIAGO CHILE יתקיים בשעה 09-13, נובמבר 2020

יריד הכרייה הגדול ביותר באמריקה הלטינית הוקם היטב כחלל המקדם את חילופי הידע, הניסיון ובעיקר הטכנולוגיות המציעות תורמים לחדשנות ולהגדלת התפוקה של תהליכי הכרייה, כל אלה הופכים תערוכה זו לפלטפורמה נהדרת של הזדמנויות מדינתנו


זמן ההודעה: יוני 02-2020